O fundacji

 

Fundacja Per La Vita została ustanowiona dnia 12 października 2012r.

W dniu 22 listopada 2012r. Fundacja została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiebiorców.

KRS: 0000441203

REGON: 243111955

NIP: 5472144855